Chinese horoscoop

Chinese horoscoop

Lees hier over je chinese horoscoop, zoek het jaar waar in je bent geboren.

Jaar van de rat
(1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

De rat is het eerste dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender. Ratten zouden goed overweg kunnen met apen, draken en ossen, maar slecht met paarden. 2008 is het jaar van de rat.

Volgens Chinese folklore zijn mensen die onder dit sterrenbeeld zijn geboren: charmant, economisch, efficiënt, diplomatiek, ondernemend, ambitieus, flexibel, welbespraakt maar ook huichelachtig, laf, opportunistisch, verkwistend en op eigen materieel gewin uit.

Ratten zijn in bepaalde landen een symbool van geluk en voorspoed doordat ze zich aan veel omstandigheden kunnen aanpassen. Ratten zijn slim, vooral waar het hun eigen overleving betreft.

Jaar van de os
(1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

De os is het tweede dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender.

Karaktereigenschappen volgens de Chinese astrologie: krachtig en betrouwbaar, een geboren leider, een harde werker, kiest het liefst de kortste weg, zachtaardig en geduldig, maar kan ook flink uitvallen, is soms koppig.

Goede partners voor de os zijn de slang, de haan en de rat.

Jaar van de tijger
(1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

De tijger is het derde dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender. Tijgers gaan goed samen met mensen uit het jaar van het Paard, de Draak en de Hond. De minste combinatie is die met mensen uit het jaar van de Aap.

Aan mensen die geboren zijn in het jaar van de Tijger worden de volgende eigenschappen meegegeven: energiek, gevoelig, heldhaftig, dynamisch, revolutionair, leiderscapaciteiten, onverschrokken maar ook ijdel, heethoofdig, zelfoverschattend, alle schepen verbrandend en een “alles of niets” houding.

Jaar van het konijn
(1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Het konijn is het vierde dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender.

Karaktereigenschappen volgens de Chinese astrologie: rechtschapen, intuïtief, gevoelsmatig en voorzichtig.

Jaar van de draak
(1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

De draak is het vijfde dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender.

Karaktereigenschappen: trots en levendig, enthousiast, onweerstaanbaar, geestdriftig, succesvol, krachtig, extravert, inspirerend en voelt zich uitverkoren. Ze zijn geboren, net als de slang, onder het teken van geluk.

Jaar van de slang
(1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

De slang is het zesde dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender.

Karaktereigenschappen volgens de Chinese astrologie: intelligent, sluw, mysterieus, actieve geest, zeer seksueel, artistiek, organisatorisch, bizar gevoel voor humor, instinctief, financieel geluk, maar ook onbetrouwbaar, niet punctueel (leven volgens het eigen klokje) jaloers, ontrouw (ook in vriendschappen)

Jaar van het paard
(1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002,2014)

Het paard is het zevende dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender. Paarden zijn volgens de Chinese astrologie: elegant, loyaal, intuïtief, vrijdenkend, populair, sexy, extravert en leergierig, maar ook tactloos, egocentrisch, onvoorspelbaar, onbevreesd en doof en blind zodra zij op een doel gefocust zijn. Het beste contact heeft het paard met de tijger, de hond en de geit (ook wel het schaap genoemd). Het minst kan hij overweg met de rat.

Jaar van de geit
(1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

De geit (soms ook aangeduid als schaap) is het achtste dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender.

Karaktereigenschappen volgens de Chinese astrologie: creatief, rustig maar hartstochtelijk, een beetje ongewoon, oprecht en grote verbeeldingskracht.

Jaar van de aap
(1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Volgens de Chinese astrologie is iemand die onder het teken van de aap is geboren meestal vrolijk, vol energie en creatief. De aap heeft geen neiging tot het behouden of vergaren van zaken, is vrijgevig en heeft charme en gevoel voor humor. Apen kunnen diplomatiek overkomen omdat ze niet onvriendelijk willen zijn en daarom niet altijd een ander de waarheid zeggen. Apen verbergen hun emoties echter niet.

De aap kan goed problemen oplossen, waarbij hij goed luistert naar de ander. Soms kan de aap niet redelijk zijn. Dan gebruikt hij al zijn vaardigheden om de hele wereld, inclusief zichzelf, ervan te overtuigen dat hij het juiste heeft gedaan.

Goede partners voor de aap zijn de Rat, de Os, de Tijger, het Konijn en de Draak. Afhankelijk van het karakter van de aap kan deze al dan niet goed overweg met de Slang. Een Hond kan lijden onder een relatie met een Aap; met de Geit en de Haan is het onzeker. De aap en het Varken hebben een wederzijdse bewondering voor elkaar.

Jaar van de haan
(1921, 1933, 1945, 1957, 1969. 1981, 1993, 2005, 2017)

De haan is het tiende dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender.

Karaktereigenschappen volgens de Chinese astrologie: aards, onbevangen, kleurrijk, beschermend, nauwgezet, nuchter, goed organisatievermogen en huiselijk maar soms ook stug, weinig sociaal, drukdoend, opschepperig en overdreven .

Jaar van de hond
(1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

De hond is het elfde dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender.

In de Chinese astrologie worden de volgende karaktereigenschappen toegekend aan mensen die in het jaar van de hond geboren zijn: trouw, loyaal, open, eerlijk, ijverig, direct, opmerkzaam, zorgzaam, verdraagzaam en de kampioen van het goede doel, maar ook cynisch en pessimistisch.

Goede partners voor de hond zijn de Paard, de Tijger en het Konijn.

Jaar van het varken
(1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Het varken is het twaalfde dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender.

In de Chinese cultuur worden de volgende karaktereigenschappen toegekend aan mensen die in het jaar van het varken geboren zijn: tolerant en begrijpend, sensueel, geestdriftig, aardig, sympathiek en waarheidsgetrouw, gesteld op gezelligheid en lekker eten, goedgelovig en naïef.